Szolgáltatások

Tűzvédelmi szolgáltatások

 • Tűzvédelemi szabályzat készítése, felülvizsgálata
 • Tűzriadó terv helyi sajátosságoknak és jogszabályoknak megfelelő elkészítése
 • Tűzvédelemi oktatások megtartása, dokumentálása
 • Tűzvédelemi szakvizsgáztatások előkészítése, lebonyolítása
 • Tűzveszélyességi osztályba sorolás
 • Tűzoltó készülékek felülvizsgálatának megszervezése, lebonyolítása
 • A tűzvédelmi eszközök állapotának, elhelyezésének, meglétének ellenőrzése, nyilvántartásuk, cseréjük lebonyolítása
 • Tűzvédelemi szabványossági vizsgálat megszervezése

Munkavédelmi védőeszközök kiválasztása, beszerzése

Vállaljuk cégeknek a teljes  tevékenységüknek megfelelően az egyéni védőeszközök meghatározásán felül, a megfelelő termékek kiválasztását is. Segítünk a minőségi védőeszközök kiválasztásában, hogy jó minőségű, ne egyszer használatos védőeszközökkel védje dolgozói.

Munkavédelmi szolgáltatások

 • Munkavédelmi szabályzatok készítése, aktualizálása
 • Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása, oktatási tematikák elkészítése
 • Üzembe helyezési eljárások lebonyolítása
 • Egyéni és kollektív védőeszközök juttatási rendjének meghatározása
 • Munkabalesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, nyilvántartásba vétele
 • Munkaterületek bejárást követő munkavédelmi helyzetfelmérése
 • Cégek munkavédelmi átvilágítása
 • Munkavédelmi tanácsadás
 • Telephelyek engedélyeztetési eljárásának lebonyolítása
 • Munkaeszközök előzetes és időszakos ellenőrző felülvizsgálata
 • Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenység ellátása
 • Ipari és egyéb nagy volumenű kivitelezések teljeskörű munkavédelmi tanácsadása
 • Komplett munkavédelmi rendszer kialakítása

Környezetvédelem

 • A környezeti károk és ártalmak hatékony megelőzése érdekében a környezeti tényezőket és hatásokat a tevékenység és telephely részletes átvizsgálásával azonosítjuk
 • Elsődleges szempont a hatályos környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek gazdaságos teljesítése
 • Éves hulladékbevallás készítése, éves dokumentálás
 • Veszélyes anyag nyilvántartás
 • Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, megszervezése

Kockázatelemzés

 • Kockázatértékelési dokumentációk elkészítése
 • A munkáltatóval szemben állított követelmények
  • veszélyek elkerülése
  • a nem elkerülhető veszélyek értékelése
  • veszélyek leküzdése
  • munkahely megfelelő kialakítása, védőeszközök biztosítása
  • a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel
  • egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra
  • a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására
  • a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása

Érintésvédelem, Villámvédelem

 • Érintés- és villámvédelmi mérések megszervezése
 • Időszakos és rendszeres vizsgálat és dokumentációk elkészítése
 • Új berendezések vizsgálatának megszervezése
 • Elektromos kéziszerszámok időszakos ellenőrzése
 • Gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálata
 • Villámvédelmi felülvizsgálat megszervezése